Конкурс студентських відеоробіт «Мій виш, моє місто, моїми очима»

Увага
У зв'язку з численними проханнями бажаючих, термін подачі відеоробіт подовжено до 10 березня 2022.

Умови конкурсу

1. Загальні засади:

1.1. Конкурс проводиться з метою популяризації знаку для товарів і послуг Kasta шляхом підтримання розвитку творчого потенціалу студентів вищих навчальних закладів («вишів») та підтримки освітнього внеску їх викладачів. Участь в Конкурсі безкоштовна.

1.2. Організатор Конкурсу: Товариство з обмеженою відповідальністю «Маркасон», ідентифікаційний код 37118680.

1.3. Заявки на участь в Конкурсі приймаються по 25 грудня 2021 року.

1.4. Вибір переможців та оголошення результатів Конкурсу відбудеться 10 січня 2022 року.

1.5. Конкурс проводиться на всій території України.

1.6. Інформування учасників про умови та результати Конкурсу буде проводитись шляхом оприлюднення інформації в мережі Інтернет за посиланням videomakers.com.ua.

1.7. Питання щодо проведення Конкурсу слід направляти Організатору на адресу videomakers@kasta.ua з темою листа «КОНКУРС ВНЗ 2021».2. Учасники Конкурсу (далі - учасники).

2.1. В Конкурсі можуть прийняти участь громадяни України, що володіють повною цивільною дієздатністю, погоджуються з цими Правилами, повністю виконали всі їх умови та є студентами або викладачами вищих навчальних закладів України, що підтримали цей Конкурс шляхом оприлюднення на своєму офіційному сайті інформації про його проведення та учасників.

2.2. З метою забезпечення рівних умов змагальності, учасниками можуть бути студенти та викладачі тільки тих вищих навчальних закладів, що підтримали цей Конкурс, тобто розмістили на своєму офіційному веб-сайті оголошення про його проведення (прес-реліз) та склад команд учасників, що мають намір прийняти участь в Конкурсі. Оголошення про склад команд учасників має містити посилання на ці Правила. Оголошення про склад команд учасників має містити посилання на ці Правила та розміщувати на веб-сайті вищого навчального закладу до оголошення результатів Конкурсу.

2.3. Участь в Конкурсі здійснюється виключно командами. Кожна команда учасників має включати: одного студента та одного викладача вищого навчального закладу, у якому вони відповідно навчаються або працюють на момент проведення Конкурсу. Викладач вважається куратором команди учасників та обирається студентами на їх власний розсуд.

2.4. Кожен студент та викладач мають право одночасно приймати участь у будь-якій кількості команд учасників. Кількість команд учасників від одного вищого навчального закладу не обмежена.

2.5. Члени команди учасників самостійно та на власний розсуд домовляються про умови співавторства та співпраці (в тому числі витрат та інших вкладів) при створенні Конкурсної роботи. Організатор не з'ясовує умови співавторства та співпраці між членами команди учасників, не втручається у них та не приймає на себе будь-яких обов'язків у зв'язку із їх існуванням (про оплату викладацької роботи тощо); у разі пред'явлення таких вимог Організатору, Конкурсна робота знімається з участі в Конкурсі.

2.6. Якщо члени команди учасників залучать до створення Конкурсної роботи третіх осіб (співавторів, співвиконавців), вони зобов'язані самостійно та за власний рахунок врегулювати із залученими особами всі взаємовідносини, які можуть виникати зі співавторства, співвиконання або використання їхніх об'єктів прав інтелектуальної власності, включаючи взаєморозрахунки.3. Фонд винагороди Конкурсу:

3.1. Винагорода за І місце:

1) студенту суми коштів до виплати становить 16 100,00 грн. (загальна сума винагороди з урахуванням податків становить 20 000,00 грн.),

2) куратору суми коштів до виплати становить 16 100,00 грн. (загальна сума винагороди з урахуванням податків становить 20 000,00 грн.).

3.2. Винагорода за ІІ місце:

1) студенту суми коштів до виплати становить 12 075,00 грн. (загальна сума винагороди з урахуванням податків становить 15 000,00 грн.)

2) куратору суми коштів до виплати становить 12 075,00 грн. (загальна сума винагороди з урахуванням податків становить 15 000,00 грн.).

3.3. Винагорода за ІІІ місце:

1) студенту суми коштів до виплати становить 8 050,00 грн. (загальна сума винагороди з урахуванням податків становить 10 000,00 грн.),

2) куратору суми коштів до виплати становить 8 050,00 грн. (загальна сума винагороди з урахуванням податків становить 10 000,00 грн.).

3.4. Винагорода за ІV місце 10 000,00 грн.:

1) студенту суми коштів до виплати становить 4 025,00 грн. (загальна сума винагороди з урахуванням податків становить 5 000,00 грн.),

2) куратору суми коштів до виплати становить 4 025,00 грн. (загальна сума винагороди з урахуванням податків становить 5 000,00 грн.).

3.5. Оподаткування вартості винагороди провадиться згідно чинного законодавства України, а саме: для кожного учасника, який за результатами Конкурсу отримає право на винагороду, Організатор із загальної суми винагороди утримає та сплатить до державного бюджету податок на доходи фізичних осіб 18 % та військовий збір 1,5%, а решту винагороди (сума коштів до виплати) сплатить відповідному учаснику.

3.6. Винагорода Конкурсу за одне переможне місце виплачується тільки одному студенту та одному куратору, незалежно від кількості осіб, які були залучені ними до створення Конкурсної роботи.

3.7. Учасники самостійно несуть усі будь-які витрати для участі в Конкурсі та отримання винагороди (оплата доступу до інформації, послуг редактора, акторів, інших співавторів або виконавців, витраченого часу, амортизація техніки, послуги зв'язку, упущена вигода, відкриття банківського рахунку, забезпечення підтримки вишу тощо). Організатор не компенсує учасникам витрати або збитки, здійснені для участі в Конкурсі, незалежно від того, будуть визнані учасники переможцями або ні.4. Для участі в Конкурсі команда учасників має виконати наступні дії:

4.1. не пізніше 10 грудня повідомити Організатора про свій намір взяти участь у Конкурсі, надіславши йому повідомлення електронним листом* на адресу videomakers@kasta.ua;

4.2. створити Конкурсну роботу (відеоролик) згідно умов цього Конкурсу та розмістити її у відкритому доступі на будь-якому каналі Youtube (власник та кількість підписників каналу не мають значення); відеоролик має залишатись доступним для перегляду всім відвідувачам каналі Youtube до дати оголошення результатів Конкурсу;

4.3. на сторінці Youtube, де розміщена Конкурсна робота, зазначити в описі посилання на офіційне джерело цих Правил, а саме: videomakers@kasta.ua;

4.4. не пізніше 20 грудня 2021 року надіслати Організатору на адресу videomakers@kasta.ua електронним листом*:

- посилання на веб-сторінку на платформі Youtube, де розміщена Конкурсна робота;

- короткий опис ідеї та сюжету Конкурсної роботи;

- прізвище, ім'я, по-батькові та контактні дані (телефон або e-mail) куратора та студента, які подають на участь Конкурсну роботу;

- посилання на веб-сторінку на сайті відповідного вищого навчального закладу, де розміщене/розміщені оголошення про Конкурс та склад команди учасників.

*Тема листа «КОНКУРС ВНЗ 2021».5. Конкурсна робота

5.1. Тема Конкурсної роботи: «Мій виш, моє місто, моїми очима». Конкурсна робота має містити довільну презентацію вищого навчального закладу та міста, в якому відповідно навчаються або працюють та проживають автори ролика. Крім того, у Конкурсній роботі має бути наведений зв'язок із ТM Kasta (без закликів до купівлі або іншої реклами). Конкурсна робота має відповідати вимогам та обмеженням, зазначеним в цих Правилах.

5.2. Вимоги до Конкурсної роботи:

1) відеоролик тривалістю до 4 (чотирьох) хвилин;

2) інформація у відеоролику може подаватись будь-якою мовою або не містити мови взагалі;

3) якщо інформація подається іншою мовою, ніж українська, англійська або російська, вона має супроводжуватися точним перекладом на українську мову;

4) форматування файлу та зміст відеоролика відповідно до вимог та обмежень Youtube;

5) відеоролик має бути оригінальним твором команди учасників, який не оприлюднювався раніше, не подавався на участь в інших Конкурсах, права на нього не передані іншим юридичним або фізичним особам і не будуть передаватися до оголошення результатів Конкурсу,

6) відеоролик не містить висловлювань, що принижують людську гідність, суперечать чинному законодавству та основам суспільної моралі.

5.3. Обмеження до Конкурсної роботи (відеоролик не повинен містити):

1) негативну інформацію про ТМ Kasta, недобросовісну рекламу або іншу інформацію, яка може завдати шкоди діловій репутації або комерційним інтересам ТМ Kasta;

2) спонсорські або рекламні прояви торгівельних марок, що не належать Організатору, фізичних або юридичних осіб (крім випадків, коли команда учасників надала Організатору попередній письмовий запит про такі прояви, а Організатор їх погодив);

3) відомості про третіх осіб, що не відповідають дійсності або принижують їх честь та гідність, порушують права і законні інтереси громадян або являють собою зловживання свободою;

4) матеріали, що можуть завдати шкоди емоційному стану, психічному та фізичному здоров'ю людини;

5) заклики до порушень законодавства (пропаганда насилля, тероризму, знищення існуючого державного ладу тощо), порушення норм суспільної моралі (нецензурна лексика, застосування порнографічних сцен тощо);

6) порушення вимог до Конкурсної роботи або інші умови цих Правил.

5.4. Права інтелектуальної власності та особисті немайнові права третіх осіб

1) У разі використання в Конкурсних роботах сценаріїв, музики або інших об'єктів права інтелектуальної власності, учасники забезпечують правомірність такого використання самостійно та за власний рахунок.

2) Дозвіл на проведення зйомки фізичних осіб або локацій, коли це необхідно, а також на використання відзнятих матеріалів учасники забезпечують самостійно та за власний рахунок.

3) Організатор не відшкодовує учасникам витрати на створення Конкурсних робіт, не отримує будь-яких прав інтелектуальної власності на Конкурсні роботи та не зобов'язується викупити в учасників такі права.6. Умови подачі заявок на Конкурс

6.1. Організатор приймає заявку на участь в Конкурсі, направлену одним членом команди учасників, як таку, що направлена ним від власного імені та від імені іншого члена команди учасників. Направляючи заявку на участь в Конкурсі, учасники засвідчують та погоджуються, що:

1) їм відомі та зрозумілі правила і умови цього Конкурсу, вони визнають та погоджуються їх виконувати;

2) між ними досягнуто усіх домовленостей щодо умов кураторства, умов використання авторських прав на Конкурсну роботу та розподілу винагороди у разі отримання перемоги в Конкурсі, і такі домовленості не створюють для Організатора будь-яких обов'язків та інших правових наслідків, ніж передбачені у цих Правилах;

3) Конкурсна робота є оригінальним твором авторства учасників і не містить плагіату. У разі виникнення будь-яких претензій щодо використання у складі Конкурсної роботи об'єктів інтелектуальної власності інших осіб, всі такі претензії (в тому числі, вимоги на отримання грошової винагороди за перемогу в Конкурсі) учасники врегульовуватимуть власними силами та за власні кошти;

4) імена членів команди учасників, що стануть переможцями Конкурсу, можуть бути оприлюднені Організатором у визначений цими Правилами спосіб, або іншим чином використані Організатором у рекламних/маркетингових цілях, і таке оприлюднення/використання не передбачатиме будь-яких додаткових винагород та компенсацій, ніж винагорода за перемогу в Конкурсі,

5) вони надають згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до умов цих Правил та ознайомились із інформацією щодо захисту їх персональних даних, наведеною у цих Правилах;

6) вони гарантують Організатору наявність згоди на відеозйомку та використання відзнятих матеріалів всіх осіб, що приймають участь у .

6.2. Організатор Конкурсу не несе відповідальності за будь-які технічні чи інші причини, що перешкоджають доставці електронних листів щодо участі в Конкурсі, зумовлюють відсутність/зникнення/вилучення або недоступність для перегляду інформації на сайті вищого навчального закладу команди учасників або на платформі Youtube.

6.3. Конкурсні роботи, що не відповідають темі, вимогам та обмеженням Конкурсу, або подані із заявкою, що не відповідає умовам цих Правил, або подані особами, що не відповідають критеріям, наведеним в цих Правилах, - до участі у визначенні переможців Конкурсу не допускаються.7. Визначення переможців Конкурсу

7.1. Визначення переможців Конкурсу буде здійснене Організатором 10 січня 2022 року.

7.2. Переможцями стануть команди учасників, Конкурсні роботи яких будуть визнані Організатором найкращими з усіх Конкурсних робіт, поданих протягом періоду прийому заявок та допущених на Конкурс.

7.3. Комісія вибере 4 (чотири) найкращих Конкурсних роботи та розподілить між ними І, ІІ, ІІІ, IV переможні місця, спираючись на наступні критерії:

1) оригінальність ідеї,

2) творчий підхід у виконанні,

3) охоплення аудиторії (кількість переглядів та вподобань).

7.4. Організатор оцінюватиме Конкурсні роботи за власним суб'єктивним переконанням і не гарантує, що його думка співпадатиме з думкою інших учасників та не вступає в суперечки з даного приводу.

7.5. Організатор залишає за собою право відмовити всім або окремим учасникам у присудженні всіх або окремих переможних місць в Конкурсі без компенсації учасникам будь-яких витрат, здійснених для участі в Конкурсі.8. Оприлюднення результатів Конкурсу

8.1. Команду переможців буде повідомлено про перемогу за контактними даними, вказаними у заявці на участь в Конкурсі.

8.2. Імена членів команди переможців, будуть опубліковані:

1) на веб-сторінці Конкурсу за посиланням: videomakers.com.ua,

2) на офіційних сторінках Організатора у соціальних мережах (Facebook тощо).9. Вручення винагороди переможцям Конкурсу

9.1. Переможці отримають право на винагороду з Фонду Конкурсу, що відповідає зайнятому ними місцю, після надання Організатору необхідних документів, передбачених цим розділом Правил.

9.2. Для отримання винагороди переможці мають не пізніше 31 січня 2021 року направити Організатору на поштову адресу ТОВ «Маркасон» 02121 м. Київ Харківське шосе, 201-203 наступні свої документи, підписані власноручно:

1) копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру («ІПН») або копію першої та другої сторінок паспорта (для осіб, які відмовились від отримання ІПН),

2) реквізити своєї банківської картки або банківського рахунку для перерахування винагороди.

9.3. Винагорода буде вручена протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту отримання Організатором повного комплекту документів, передбаченого пунктом 9.2. цих Правил.

9.4. Винагорода може бути вручена тільки двом членам команди переможців – одному студенту та одному викладачу, імена яких були зазначені при подачі заявки на Конкурс, та які зобов'язані самостійно врегулювати всі питання розподілу винагороди з іншими особами, які здійснювали будь-який внесок у створення Конкурсної роботи. Передача права на отримання винагороди іншим особам не допускається.

9.5. Незалежно від фактичного обсягу участі студента та куратора в команді при створенні Конкурсної роботи, Організатор вважає, що такий твір створено у рівному співавторстві та розподіляє Фонд Конкурсу між студентом та куратором в команді порівну. Зміна співвідношення винагороди Організатором не проводиться.

9.6. Передача неповного пакету документів та прострочення відправки документів прирівнюються до відмови учасника від винагороди та позбавляють його від отримання винагороди в подальшому. При цьому, інший учасник команди, що перемогла в Конкурсі, залишається вправі надати необхідні документи та отримати свою частину винагороди.

9.7. Після зарахування винагороди на рахунок учасника будь-яка комісія банку за операції з даними коштами утримується за рахунок учасника і не підлягає компенсації Організатором.

9.8. Організатор не спонсорує подальшу долю учасників або їх творів.10. Персональні дані

10.1. Персональні дані учасників, склад та зміст яких передбачений відповідними розділами цих Правил, обробляються Організатором виключно з метою проведення даного Конкурсу і не передаються третім особам (крім випадків, коли така передача прямо передбачена законодавством).

10.2. Передаючи свої персональні дані Організатору, учасники мають права:

- знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

- отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

- на доступ до своїх персональних даних;

- отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

- пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

- пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

- на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

- звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;

- застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

- вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

- відкликати згоду на обробку персональних даних;

- знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

- на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

10.3. Власником та розпорядником бази даних учасників Конкурсу є Організатор. Для видалення своїх персональних даних з бази Організатора учаснику слід направити Організатору письмовий запит на адресу videomakers@kasta.ua.11. Організатор не вступає у будь-які спори та дискусії з приводу проведення Конкурсу, визначення переможців та вручення винагороди і приймає всі рішення у спірних ситуаціях самостійно на власний розсуд.

12. Організатор залишає за собою право змінити Фонд Конкурсу або зупинити проведення Конкурсу у будь-який час без здійснення будь-яких компенсацій його учасникам.

13. Результати Конкурсу та рішення Організатора з усіх питань, пов'язаних з його проведенням, є остаточними, оскарженню та перегляду не підлягають.

14. У випадку розбіжності між Правилами та будь-якими іншими повідомленнями про конкурс, положення Правил мають перевагу.

Увага! Прохання ознайомитись та дотримуватись Правил конкурсу
Для участі ВНЗ у конурсі, реєструйтесь за допомогою онлайн форми
ВАЖЛИВО!
ВНЗ, який не виконав умови конкурсу не може брати участі у ньому.
E-mail
Посилання на анонс конкурсу на сайті ВНЗ
ФІО
Номер телефону
Коментарій
Kasta.ua
2 000 000 товарів. Від одягу до техніки.

Компанія Kasta.ua — online лідер продажів в категорії «Одяг та Взуття» в Україні. Компанія починала свою діяльність з моделі Flash sales, а в середині 2018 стала повноцінним маркетплейсом, на якому представлені всі види товарів для комфортного життя. Заснована в 2010 році. Співзасновник і генеральний директор — Андрій Логвін.

Місія компанії — постійно захоплювати клієнтів за допомогою інновацій, робити онлайн-шопінг простіш, швидше і дешевше.

Наразі, Kasta.ua - це цілісна екосистема, яка дозволяє постачальнику користуватися всім спектром продуктів і послуг доступних в електронній комерції - інноваційної платформою Kasta.ua, технологічним KastaProduction (виробництво фото і відео контенту), логістичною інфраструктурою - обробка і формування замовлень проходить на складах KastaFullfilment, а доставка в відділення KastaPost. Процеси залучення та взаємодії з клієнтами контролює KastaDigital (дирекція маркетингу), клієнтською підтримкою 24/7 займається KastaCC, а швидке повернення грошових коштів на карти клієнтів (макс 4 хвилини) став доступний завдяки впровадженню фінансової послуги KastaPay.Проекти:

  • В 2012 році Kasta, перша з компаній ринку e-commerce, вийшла на українське ТБ з рекламним роликом категорії «Одяг і взуття», який згодом став вірусним («Ти хотіла, я купила») і вперше привернув увагу до онлайн шопінгу мільйони українців. Також Kasta широко відома дякуючи успішному розвитку в інтернеті проектів масштабних розпродаж #BlackFriday і #HappyKastaDay.
  • В квітні 2014 року команда Kasta впровадила проект — колаборацію з Настею Каменських, результатом чого став випуск особистої торгової марки під брендом «NKsport».
  • В серпні 2017 року вперше в Східній Європі і на всьому пострадянському просторі був реалізований проект See now/Buy now, який дозволяє клієнтам купувати нові колекції одягу і взуття прямо з подіуму сезонного Fashion шоу.
  • В квітні 2019 Маша Єфросініна випустила свій власний бренд Mashsh, який можна купити лише на Kasta.ua.